Właścicielem i administratorem strony eFront.pl jest firma Skilltom Sp. z o.o. będąca partnerem i oficjalnym polskim dystrybutorem producenta platformy eFront  - firmy Epignosis LLC.

Poniżej znajdują się podstawowe informacje o obu firmach.

o Epignosis LLC

Twórcą platformy Efront jest firma Epignosis LLC

Wierzymy że nauczanie można znacząco ulepszyć dzięki zastosowaniu technologii i wkładamy wiele pracy aby to udowodnić. Nasz główny produkt, eFront, jest systemem e-learningowym nowego typu, który przykłada uwagę na  doświadczenia użytkownika bez pójścia na kompromis z oferowaną funkcjonalnością.

Szybko zdaliśmy sobie sprawę, że frustracja użytkowników narzędzi e-learningowych stwarza jednocześnie szansę rynkową. Koszt i złożoność narzędzi komercyjnych często były zbyt duże, kiedy jednocześnie systemom open-source brakowało ważnych funkcjonalności i profesjonalnego wykonania. Spostrzegliśmy szansę na uczynienie świata lepszym miejscem poprzez produkcję świeżego doświadczenia w nauczaniu dzięki narzędziu które jest produktywne i przyjazne w użytkowaniu.

eFront pozwala na wykorzystanie funkcji takich jak nauczanie społeczne, wspiera zasady nauczania wspólnego oraz dostarcza funkcjonalności umożliwiających nauczanie spersonalizowane.

eFront jest systemem, który zdobył zaufanie setek firm i organizacji z całego świata. Jest obecnie dystrybuowany i wspierany przez międzynarodową sieć wyselekcjonowanych i certyfikowanych przedstawicieli upewniających się, że końcowi użytkownicy uzyskają wysoki zwrot w ich inwestycje w e-learning.


We believe that learning can become better through technology and we work hard to prove it. Our main product, eFront, is a new-type of learning tool that emphasizes the user-experience without compromising functionality.

We quickly realized that peoples’ frustration with e-learning software presented a compelling market opportunity. The cost and complexity of high-end tools was too high while open-source tools lacked important functionality and a professional touch. We saw a chance to make the world a better place by producing a fresh learning experience through a tool that would be productive andfun to use.

eFront enables functions such as community learning, supports the principle of collective knowledge and provides functionality towards personalized learning. eFront bridges the gap between Enterprise, Educational, Open-Source and Proprietary learning combining the best from all of them.

eFront is trusted by hundrends of companies and organizations around the world. It is currently distributed and supported through an international network of selected and certified value-adding resellers making sure that end-customers, receive high return on their e-learning investment.


 

 Epignosis LLC

Corporation Trust Center
1209 Orange St.
Wilmington, New Castle
DE 19801

o Skilltom Sp. z o.o.

Skilltom Sp. z o.o. - usługi i rozwiązania e-learningFirma Skilltom jest dostawcą usług  e-learningowych odpowiadających na potrzeby w projektach szkoleniowych i edukacyjnych.

Wspieramy oraganizacje w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań informatyczno-szkoleniowych. Nasz zespół posiada ponad 10 lat doświadczenia w branży związanej nauczaniem na odległość, co pomaga nam być odpowiednim partnerem w wielu projektach związanych z branżą e-learningu, IT oraz szkoleń. Nasza obecna oferta obejmuje przede wszystkich platformy e-learning, dedykowane szkolenia e-learningowe, narzędzia do testów wiedzy, systemy zarządzania wiedzą, bazy gotowych kursów etc. W działaniach i pracy z klientem kierujemy się przede wszystkim potrzebami projektu klienta i rekomendujemy oraz dostarczamy rozwiązania należące do grupy najbardziej innowacyjnych na rynku, które spełniają wymagania. Pełna oferta i nasze podejście pozwala nam świadczyć usługi outsorsingu procesów e-learningowych i dostarczać istotną wartość dla naszych klientów.

W ramach naszej działalności prowadzimy kilka projektów z wyspecjalizowanymi rozwiązaniami e-learning. Strona eFront.pl jest jednym z nich, a jej zadaniem jest przedstawienie podstawowych informacji i promocja systemu eFront.

Więcej informacji znajduje się na naszej stronie firmowej www.skilltom.pl.


Skilltom is an e-learning provider based in Poland, which supports organizations by providing them sort of proffesional e-learning solutions and services. Our teem has more then 10 years of experience in e-learning industry, what helps us to be a good partner in educational technology projects. Our present range includes primarily e-learning platforms, dedicated e-learning courses, knowledge test tools, knowledge-management systems, library of e-learning courses etc. Our full offer let us to provide outsourcing services in e-learning and deliver a real value for our clients.


 

Zobacz również:

» Skilltom.pl

 

ZnacznikFujitsuUniwersytet South CarolinaSarantisWSPHoneywellPanasonicSUMZnacznik